Kancelaria


Kancelaria adwokacka ma swoją siedzibę od marca 2013 roku w Malborku. Założycielem Kancelarii jest adwokat Sławomir Jakusik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ( ukończony w 2003 r. z wynikiem b. dobrym). W latach 2003 -2006 odbywał etatową aplikację sądową w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego, do maja 2010 roku pracował w Sądzie Okręgowym w Elblągu. W latach 2010 - 2013 prowadził Kancelarię Radcy Prawnego w Malborku. Aktualnie jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Adwokat Sławomir Jakusik od 2010 roku jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Kancelaria adwokacka Sławomira Jakusika zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę prawną średniej i drobnej przedsiębiorczości oraz reprezentację osób fizycznych przed sądami. Adwokat Sławomir Jakusik posiada uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi na terenie Polski, a także składania kasacji i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. Do typowych spraw prowadzonych przez kancelarię należą sprawy z zakresu prawa cywilnego (sprawy o rozwód, separację, o podział majątku, sprawy alimentacyjne, o władzę rodzicielską, sprawy spadkowe, o odszkodowania), sprawy z zakresu prawa karnego, prawa pracy, gospodarczego, czy też prawa administracyjnego. Poza reprezentacją- zastępstwem procesowym - Kancelaria oferuje także szereg innych usług prawniczych, jak negocjacje, opinie prawne, analizy umów, projekty umów i statutów. Kancelaria zajmuje się przygotowaniem inwestycji zarówno pod kontem prawnym jaki merytorycznym. Możliwe jest też powierzenie Kancelarii stałej obsługi prawnej. W trosce o dobro klienta i jakość usług gruntownie i uczciwie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informujemy klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z klientem konsultujemy strategię działania. Kancelaria Adwokacka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia pomocy prawnej, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.