Praktyka


Klienci indywidualni

Kancelaria na rzecz podmiotów indywidualnych świadczy usługi w następujących formach:

 

·         reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego,

obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnym

i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

organami samorządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi

·         ustne porady prawne

·         sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych

·         sporządzenia projektów umów

·         prowadzenie negocjacji

·         przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych

 

 

Klienci firmowi

Kancelaria ma następującą ofertę na dla przedsiębiorców:

 

·         stała obsługa przedsiębiorców

·         opiniowanie i sporządzanie umów

·         przygotowywanie i obsługa inwestycji zarówno pod kontem faktycznym jak i prawnym

·         porady i opinie prawne

·         zakładanie spółek

·         reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi

 

Obsługa przedsiębiorców przede wszystkim polega na stałej obsłudze prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie z klientem. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane według stawek godzinowych albo ryczałtowo za dany okres czasu. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych.

 

Kancelaria zakłada również świadczenie usług wobec klientów bez wcześniejszego ustalania stałych miesięcznych opłat. Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba skorzystania z usług Kancelarii klient składa stosowne zamówienie realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.