Cennik


Dla potrzeb każdego klienta Kancelaria może zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.

 

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

 

Głównymi sposobami rozliczeń z klientami są:

 

·         System wynagrodzenia zryczałtowanego, w którym to systemie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia

·         System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy

 

 

System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu, jaki poświęcono wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu pracy

 

W przypadku porad prawnych wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo i zależne jest od stopnia skomplikowania sprawy.

 

Koszt pism procesowych zależny jest od stopnia skomplikowania oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

 

W sprawach sądowych Kancelaria najczęściej pobiera wynagrodzenie ryczałtowe. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania. W przypadku spraw cywilnych wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w dużym stopniu od wartości przedmiotu sprawy.

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT.

Na każdą usługę wystawiamy fakturę.